Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CONGNGHESO

- Điện thoại: 093 602 4447

- Email: hieu.pro2009@gmail.com

(Xem trên bản đồ)