Làm tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật và lễ